do początku
O Kancelarii
Zakres usług
Zespół
Pakiety
Szkolenia
Usługi on-line
Wolne myśli, czyli co prawnik myśli
Kontakt

Wolne myśli, czyli co prawnik myśli
drukuj
S.K.A. - spółka komandytowo-akcyjna - czy to już koniec ?

Wiemy dziś, że opodatkowane CIT będą SKA. Wiemy też, że opodatkowanie CIT ominie sp.k. Pojawia się zatem naturalne pytanie co zrobić, żeby prowadzić działalność  efektywnie (przy "jednokrotnym opodatkowaniu"). Rozumiem, że operacyjnie dla SKA nie opłaca się przenoszenie działalności do innej spółki. Zgadzam się z tym twierdzeniem, ale .... może pomyśleć o przekształceniu SKA np.: w sp.k. ?

 

Niektóre podmioty, które były akcjonariuszami w SKA działały w tym charakterze z uwagi na brak odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Jeżeli to był ich jedyny cel, można to osiągnąć również w sp. k. Jedyne co trzeba zrobić to pilnować, aby suma komandytowa komandytariusza i jego wkład były wyrażane tą samą kwotą.

 

Rozumiem, że cel działania jako komandytariusz, a akcjonariusz jest różny, ale w wielu przypadkach występują istotne podobieństwa.

 

Przekształcenie spółki tym będzie się różnić od przeniesienia działalności operacyjnej na inny podmiot, że mamy do czynienia z kontynuacją działalności, to jest niczego nie przenosimy, niczego nie sprzedajemy, po prostu kontynuujemy działalność w innej skórze. Co do zasady skutek przekształcenia (dla kontrahentów) będzie dokładnie taki sam, jak gdyby spółka zmieniła nazwę. Owszem jest to problem, ale może dla niektórych korzyść utrzymania pojedynczego opodatkowania jest większa.

 

Procedura przekształcenia nie jest łatwa, ale może warto .... sprawa indywidualna.

 

Oczywiście to nie jest rozwiązanie dla wszystkich. Niektórzy akcjonariusze byli wspólnikami SKA dlatego, że SKA emitowała akcje, a niektóre podmioty mogą inwestować tylko w akcje i udziały.

 

Sądzę jednak, że w przyszłym roku czeka nas rozkwit spółek komandytowych.

 

Tak, czy owak wspólnicy SKA mają dziś poważną pracę domową do odrobienia.