do początku
O Kancelarii
Zakres usług
Zespół
Pakiety
Szkolenia
Usługi on-line
Wolne myśli, czyli co prawnik myśli
Kontakt

Wolne myśli, czyli co prawnik myśli
drukuj
O zmianie warunków umowy raz jeszcze.

Inaczej niż w wypadku zmiany wzorca umownego, dla zmiany umowy po jej zawarciu zawsze wymagana jest zgoda wszystkich zainteresowanych stron. Jeżeli nawet kontrahent poinformuje nas o zmianie warunków umowy, to taka informacja nie wywiera dla nas żadnego skutku. Po jej otrzymaniu, nawet jeżeli nie godzimy się na proponowaną modyfikację, nie musimy nic robić. Nasze milczenie nie będzie uznane jako zgoda na dokonanie zmiany. Aby proponowana modyfikacja obowiązywała, musimy wyraźnie ją zaakceptować, co zwykle odbywa się przez podpisanie aneksu.

 

Po zawarciu umowy, jednostronna zmiana warunków jej wykonywania może nasąpić faktycznie tylko poprzez wypowiedzenie jej postanowień. Jeżeli nasz kontrahent (bądź my) nie jesteśmy zainteresowani wykonywaniem umowy na dotychczas obowiązujących warunkach, nasze uprawnienia ograniczają się do rezygnacji z tych świadczeń, czyli wypowiedzenia umowy. Nie wszystkie jednak umowy mogą zostać wypowiedziane. Raz jeszcze zatem bardzo praktyczną jest porada: podpisywane umowy należy czytać.

 

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz pod tym linkiem: http://tvn24bis.pl/magazyny,191/biznes-dla-ludzi-28-01,392265.html

 

Tam również inne ciekawe informacje dotyczące wypadków w drodze do pracy oraz ograniczeń w "dorabianiu" do emerytury.

 

Zapraszam !